NEXT DISCUSSION TOPICS

Discussion topics are:

 • Technology and work
 • Academic answers for Promising education.
 • Advancing business environment, strategies, laws and government institutions.
 • Technological and business minds.
 • Advancing business and technology competition within East Africa, SADC regions and Internationalization.
 • Learning from other countries.

KISWAHILI

Mijadala iliyoandaliwa:

 • Teknolojia na Ufundi
 • Elimu yenye kutoa Majibu
 • Kuboresha Mazingira ya Kibiashara- Sera ,Sheria na Taasisi za Serikali
 • Mawazo ya Kiteknolojia na Kibiashara
 • Kukuza Ushindani Kikanda (Afrika Mashariki, SADC) na Kimataifa
 • Kujifunza kwa Mataifa Mengine